Genomförda tävlingar

Genomförda tävlingar och resultaten hittar du här till höger.

OBS Lägg märke till att endast resultat/ranking/ visas för de som är 13 år och äldre.
Detta beroende på Riksidrottens gemensamma värdegrund som också gäller för Simförbundets verksamhet ska för barn upp till 12 år inte fokusera på placeringar och ranking, utan på utveckling av färdigheter.