Historik

Klubben bildades vid ett möte på Hagborgs Café i Skene 1 juli 1938 och fyller sålunda 85 år 2023.


Från början fanns bara en sektion nämligen simning. Detta var naturligt nog eftersom hemvisten på fritiden för det gäng ungdomar som bildade klubben oftast var Hedgärdessjön, en skogssjö belägen strax utanför Skene.
Så blev också det ursprungliga klubbnamnet Skene SS (simsällskap).

När fler sektioner blev aktuella i början på 1940-talet var det naturligt att det blev orientering, skidor och bandy som kom med, alla med anknytning till skog och sjö. Eftersom man ej ville ta bort "sim"-delen i klubbnamnet och överge sitt ursprung ändrades klubbnamnet då till Skene Sim- och Idrottssällskap eller Skene SoIS, ett mycket ovanligt namn som hänger med än.
Åren har gått och stigen där man i slutet av 30-talet för hand bar fram allt virke till de första bryggorna har förvandlats till väg med en stor parkering vid sjön. Den lilla omklädningsstugan från 1941 är ersatt av en modern klubbstuga och badanläggningen är numera ett av de finaste insjöbaden i västsverige.

Simmarna håller till inomhus i Marks Kommuns badhus Kaskad och bandyn som fick problem med milda vintrar och avsaknad av konstfruset har försvunnit. I gengäld har en friidrottsektion sett dagens ljus.
Orienterarna, som genom åren haft stora framgångar med bland annat två världsmästare i Bernt Frilén och Marita Skogum, ses emellanåt sticka ut på en träningsrunda på de motionsspår som numera finns i skogarna runt sjön.

I dag har klubben ca 500 medlemmar och ser framtiden an med tillförsikt.